O Podyplomowym Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych

Celem dwusemestralnego Podyplomowego Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych realizowanego przez Katedrę i Zakład Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jest kształcenie nowej grupy pracowników medycznych nazywanych poza granicami naszego kraju "koderami”. Są to przedstawiciele personelu medycznego, których zadaniem jest gromadzenie informacji medycznej, pozwalającej na zgodne z przepisami oraz zasadami sztuki medycznej uzyskiwanie płatności za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.

Doświadczenia innych państw, w tym Wielkiej Brytanii gdzie funkcjonuje system rozliczeń Healthcare Resource Group (w Polsce nazywany JPG – Jednorodne Grupy Pacjentów), wskazują na konieczność zatrudniania tego typu personelu. Podyplomowego Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia takiej grupy zawodowej w Polsce.

Podyplomowego Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych, kierowane jest przede wszystkim do pracowników zakładów opieki zdrowotnej stanowiących ogniwo pomiędzy lekarzem udzielającym świadczeń medycznych, a instytucją rozliczającą te świadczenia.